ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOŁACH POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WING TSUN KUNG FU

PRZYCHODŹ NA TRENINGI PUNKTUALNIE

Punktualność jest oznaką grzeczności oraz szacunku, spóźniając się okazujesz lekceważenie oraz przeszkadzasz w ćwiczeniu innym.

ĆWICZ ZAWSZE W STROJU KLUBOWYM I OCHRANIACZACH

Jesteśmy Klubem Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun dlatego toteż strój jest naszą wizytówką i wyróżnikiem jak nazwisko dla jednej rodziny. Używane przez nas ochraniacze nie tylko mają zapobiegać możliwości wystąpienia kontuzji ale pomagają w przyswojeniu sobie prawidłowych technik Wing Tsun. Dlatego też uczeń w trakcie pierwszego roku nauki zobowiązany jest do zakupienia ochraniacza, koszulki oraz spodni stroju Wing Tsun. Do czasu skompletowania oryginalnego stroju uczeń ćwiczy w następującym ubraniu: biała koszulka (bez napisów !!!) oraz ciemne najlepiej czarne spodnie od dresów.

ZAWSZE ODDAWAJ UKŁON WCHODZAC ORAZ WYCHODZAC Z SALI

Sala treningowa jest miejscem gdzie zdobywasz wiedzę. Dlatego też jest to miejsce szczególne. Oddając tradycyjny ukłon pokazujesz, że szanujesz to miejsce, wiedzę, którą tu zdobywasz oraz ćwiczących w nim kolegów.

ZACHOWAJ DYSCYPLINĘ NA TRENINGU

Wing Tsun jest sztuką walki. Powstało w burzliwych czasach gdzie umiejętność pokonania przeciwnika równała się przeżyciu. Musisz zdawać sobie z tego sprawę oraz z tego, że techniki Wing Tsun nie powstały dla zabawy i mogą być bardzo niebezpieczne. Od Twojego zachowania zależy zdrowie Twoje oraz kolegów, z którymi ćwiczysz.

ZACHOWAJ WŁAŚCIWĄ POSTAWĘ

Twoja postawa na treningu świadczy o Tobie oraz Twoim podejściu do wiedzy, która chcesz poznać. Żucie gumy, skrzyżowane na piersiach ręce, trzymanie ich w kieszeniach czy przychodzenie na zajęcia w brudnym, niechlujnym stroju są oznaka braku zainteresowania i lekceważenia. Musisz o tym pamiętać i swoją postawą szanować siebie, kolegów oraz wiedzę, którą chcesz poznać.

Niedopuszczalne jest przychodzenie na zajęcia pod wpływem alkoholu czy narkotyków. W takim przypadku osoba zostanie natychmiast wykluczona z klubu bez prawa powrotu !!!

ZWRACAJ SIĘ DO INSTRUKTORA Z SZACUNKIEM UŻYWAJĄC ZWROTU „SIFU” LUB „SIHING”

Wing Tsun to nie tylko sztuka walki ale tez część kultury pochodzącej z Chin. Ćwicząc Wing Tsun poznajesz jedno i drugie. Wiedza, która zdobywasz ma ponad 300 lat i wymaga wiele trudu, żeby ją poznać. Dlatego też zwracaj się do instruktora oraz „starszych” kolegów tradycyjnymi zwrotami SIFU lub SIHING.

WITAJ INSTRUKTORA TRADYCYJNYM UKŁONEM

Ukłon jest tradycyjnym powitaniem oraz wyrażeniem szacunku.

ZAWSZE DZIĘKUJ UKŁONEM ZA POPRAWIENIE BŁEDÓW ORAZ UZYSKANE WSKAZÓWKI

Ukłon jest tradycyjnym podziękowaniem.

NIE UŻYWAJ BIŻUTERII

Mając na sobie biżuterię zwiększasz prawdopodobieństwo doznania kontuzji samemu lub spowodowania urazu u Twojego kolegi. Nawet niechcący kolczyk może zaczepić o ubranie i rozerwać ucho. Podczas ćwiczeń biżuteria może również ulec uszkodzeniu dlatego też noszenie biżuterii podczas ćwiczeń jest absolutnie zakazane.

NIE ĆWICZ WALKI BEZ POZWOLENIA I NADZORU INSTRUKTORA

Ćwicząc techniki Wing Tsun poznajesz ich zastosowanie ale też powodujesz „zakodowanie” ich w systemie nerwowym przez co stają się intuicyjne (wykonywane praktycznie bez udziału świadomości). Jest to cecha jak najbardziej pożądana i pozytywna jeśli chodzi o walkę czy samoobronę. W przypadku sparingów zwłaszcza gdy uczeń jest jeszcze niedostatecznie wytrenowany może być przyczyną kontuzji. Dlatego też ćwiczenie technik walki czy sparingi może odbywać się wyłącznie za zgodą i pod nadzorem instruktora.

ĆWICZ Z ENTUZJAZMEM I STARAJ SIĘ ZAPAMIETAĆ JAK NAJWIĘCEJ

Przychodząc na zajęcia Twoim celem jest jak najlepiej poznać Wing Tsun Kung Fu. Żeby to osiągnąć musisz ćwiczyć z zaangażowaniem. Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał ale tylko wytrwałością i ciężką pracą można osiągnąć cel. Wszyscy uczniowie obowiązkowo na zajęciach posiadają zeszyty i podczas treningu sporządzają notatki.

STOSUJ TECHNIKI WALKI TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

Wing Tsun służy do walki i w tym celu został stworzony. Jego techniki mogą być bardzo niebezpieczne. Musisz zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego też techniki Wing Tsun wolno zastosować Ci tylko i wyłącznie do obrony siebie lub innych osób. Niedopuszczalne jest stosowanie technik np. w celu popisania się.

ODNOŚ SIĘ Z SZACUNKIEM DO BRACI KUNG FU ORAZ POMAGAJ MŁODSZYM I MNIEJ ZAAWANSOWANYM

Szkoła Wing Tsun jest jak rodzina, ćwiczący są dla siebie „braćmi kung fu”. Tylko w dobrej atmosferze oraz przy wzajemnej pomocy i szacunku możliwe są szybkie i efektowne postępy w opanowaniu wiedzy. Twoja postawa wobec innych ćwiczących jest bardzo ważna, jeśli będziesz utrudniał koledze wykonanie techniki on niczego się nie nauczy a pewnie przy najbliższej okazji utrudni Tobie. Ułatwiając mu przez np. „podkładanie się spowodujesz, że będzie miał fałszywy obraz swoich umiejętności. Dlatego też bądź naturalny i traktuj innych tak jakbyś chciał by oni traktowali Ciebie.

NIGDY NIE NARAŻAJ STYLU NA ZŁĄ OPINIĘ

Ćwicząc Wing Tsun jesteś częścią rodziny Kung Fu oraz częścią tradycji powstałej w XVII wieku w Klasztorze Shaolin. Swoim zachowaniem, postawą, wypowiedziami dajesz świadectwo szacunku wobec ludzi, którzy włożyli trud by ta wiedza mogła trafić do Ciebie.

PŁAĆ SKŁADKĘ ZAWSZE DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

Uiszczane przez uczniów składki pokrywają koszty działalności szkoły takie jak: opłata za salę treningową, opłacenie przez instruktora licencji do Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun w związku z prowadzeniem szkoły, koszty związane z reklamą (plakaty, ulotki, strona internetowa) inne koszty bieżące konieczne do funkcjonowania szkoły. Z uwagi na fakt, że koszty te są rozliczane w systemie miesięcznym opłata za treningi jest opłatą abonamentową pobierana w systemie miesięcznym do 10-go dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym w chwili obecnej nie ma możliwości wprowadzenia indywidualnej opłaty za trening i nie jest możliwe pomniejszenie jej w zależności od ilości treningów, na których Cię nie było. Pomimo Twojej absencji szkoła funkcjonowała i przytoczone powyżej koszty trzeba było ponieść żebyś miał miejsce, do którego mogłeś wrócić i dalej ćwiczyć. Dlatego też składka miesięczna jest OBOWIĄZKOWA a ewentualne odstępstwa od jej wysokości czy przesunięcie terminu płatności uzależnione jest od indywidualnych przypadków losowych oraz WCZEŚNIEJSZEGO powiadomienia instruktora.

W przypadku kontuzji lub niedyspozycji zdrowotnej uczeń niezwłocznie MUSI zgłosić taki fakt prowadzącemu zajęcia

Sopocka Szkoła Wing Tsun Kung Fu jest szkołą należącą do Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun wszyscy uczniowie raz w roku (do końca marca) zobowiązani są do uiszczenia składki na stowarzyszenie. Pierwszą składkę uczeń zobowiązany jest zapłacić po zakończeniu trzech miesięcy treningów.

JEŚLI UCZEŃ MA PROBLEM Z INSTRUKTOREM POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PREZESEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WING TSUN SIFU MARKIEM MIKULSKIM (tel. 602410714)

ŁAMANIE POWYŻSZYCH ZASAD SPOWODUJE USUNIĘCIE Z KLUBU