Grupa dziecięca

Obejmuje dzieci od 4. - 14. roku życia. Treningi prowadzone są przez doświadczonych instruktorów z wykształceniem: Joannę Mazurek - 1 st. mistrzowski  (nauczyciela wychowania przedszkolnego) oraz Karola Błaszków (1. st. mistrzowski) pod nadzorem Si-Fu Janusza Madej (2. stopień mistrzowski).

Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.00- 19.00

W trakcie treningu dzieci uczą się:

 • form i technik Wing Tsun
 • dyscypliny,
 • współpracy w grupie.


Grupa początkująca

Grupa początkująca obejmuje osoby, które ukończyły 14. rok życia - nie ma górnej granicy wiekowej jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w treningach.

Grupę prowadzi Si-Fu Janusz Madej (2. st. mistrzowski) oraz Si-Fu Maciej Cherek pod nadzorem Si-Fu Przemysława Mogiełki.

Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 19.00 - 20.30.

W trakcie treningu uczeń nabywa wiedzę z zakresu:

 • formy i aplikacji Siu Nim Tao,
 • samoobrony w walce wręcz,
 • podstaw obrony przed pałką, nożem,
 • podstawy obrony przed napastnikiem w parterze,
 • chi - dan sau,
 • cykli podstawowych: cykl pak sau, pie jarn.


Grupa zaawansowana

Grupa zaawansowana obejmuje uczniów z conajmniej 4. stopniem uczniowskim.

Grupę prowadzi Si-Fu Przemysław Mogiełka (4.st. mistrzowski).

Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 19.00 - 20.30.

Treningi obejmują naukę:

 • formy i aplikacji Chum Kiu,
 • zaawansowanych form samoobrony,
 • koncepcji walki z kilkoma przeciwnikami,
 • lap - sau,
 • chi - sau - sekcje 1-7.
 • zaawansowanych cykli,
 • kopnieć.